+420 733 516 810

info@modrakotva.cz

O nás

Nadační fond Modrá kotva byl založen s cílem získávat zdroje pro podporu výzkumu a klinických zkoušek nových protinádorových vakcín. Během následujících let svého působení se zaměřil i na podporu využití buněčné terapie u onemocnění podmíněných porušenou funkcí imunitního systému.

V současnosti je ročně diagnostikováno nově 14 milionů případů nádorových onemocnění, do roku 2025 jich bude dle prognóz až 19 milionů. Změňme to společně!

Současné léčebné postupy využívající především cytostatické chemoterapie a radioterapie mají mnoho nežádoucích vedlejších účinků a přitom se často nedaří pacienty s rakovinou vyléčit. Úkolem protinádorové vakcíny je vyburcovat imunitní systém, aby se probudil a začal cíleně bojovat s nežádoucími nádorovými buňkami v těle. Účinek protinádorových vakcín je specifický, cílený pouze na nádorové buňky, bez vedlejších nežádoucích efektů. Imunoterapie tedy zjednodušeně znamená aktivaci vlastního imunitního systému, který je oslaben nádorovou nebo autoimunitní chorobou.

Vznik poruch imunity a onkologických onemocnění ovlivňuje i nezdravý životní styl – kouření, nevhodné složení potravy, nesprávné stravovací návyky, obezita, nedostatek pohybu, nadměrný stres. To všechno jsou faktory, které můžeme ovlivnit my sami!

Smyslem Nadačního fondu Modrá kotva je zajistit přesun moderních léčebných postupů a technologií z laboratoře k pacientovi

Název nadačního fondu nevznikl náhodně, ale vyjadřuje určitou symboliku. 

Modrá barva znamená naději na vyléčení především těch nemocí, které v současné době nejsou vyléčitelné nebo jsou léčitelné jenom částečně. Jedná se především o nádorová onemocnění. Naděje na vyléčení se může podstatně zvýšit pomocí protinádorových vakcín a buněčné imunoterapie. Podle dosavadních výzkumů tato moderní léčba není tělu škodlivá a nemá prakticky žádné vedlejší účinky pro pacienta.

Kotva symbolizuje zakotvení nových metod mezi širokou paletu jiných, v současné době standardně používaných léčebných postupů. Symbolizuje také jistotu, že klinický výzkum protinádorových vakcín a buněčných terapií, který bude financován z nadačního fondu, bude probíhat výhradně za dodržování etických pravidel klinických studií v souladu s Helsinskou deklarací lidských práv a svobod. Kotva také symbolizuje pevná pravidla pro přidělování finančních prostředků nadačního fondu k účelnému využití v aplikovaném a klinickém výzkumu protinádorových vakcín a buněčné imunoterapie.

Smyslem Nadačního fondu Modrá kotva je:

  • zajistit přesun moderních léčebných postupů a technologií z laboratoře k pacientovi,
  • informovat širokou veřejnost o možnostech prevence, včetně zdravého životního stylu.